Kontakt

KONTOR

South Square Publishing AB
Sandbacksgatan 3
116 21 Stockholm

Tfn: +46 (0)8 545 121 10
Fax: +46 (0)8 545 121 19
E-post: info@squarepublishing.se

 

LEDNING

Stefan
Stefan Mattsson
VD
E-post: stefan.mattsson@squarepublishing.se
Tfn: +46 (0)8 545 126 97
Mobil: +46 (0)707 77 60 02

 

SÄLJ
Peter
Peter Pettersson
Key Account Mobil
E-post: peter.pettersson@squarepublishing.se
Tfn: +46 (0)8 545 121 12
Mobil: +46 (0)701 85 21 12

David
David Svalfors
Key Account Kamera&Bild
E-post: david.svalfors@squarepublishing.se
Tfn: +46 (0)8 503 057 06
Mobil: +46 (0)707 52 70 00

 

REDAKTIONER

Redaktion Mobil
E-post: mobil@mobil.se
Tfn: +46 (0)8 503 110 50

Redaktion Kamera & Bild
E-post: kamerabild@kamerabild.se
Tfn: +46 (0)8 503 110 51

 

EKONOMI

Ekonomi (fakturafrågor etc.)
E-post: ekonomi@squarepublishing.se

 

MARKNAD

E-post: marknad@squarepublishing.se
Tfn: +46 (0)8 545 121 10

Kundklubb support E-post: premium@squarepublishing.se

 

PRENUMERATION

Prenumerationsärenden tidningar
E-post: kamerabild.prenservice.se och mobil.prenservice.se