Skolmagasin

Skolmagasin

Efter flertalet lyckade magasin som producerats på beställning åt några av våra största kunder, tar vi framgångskonceptet vidare till skolornas värld. Vi hjälper skolor att nå sina målgrupper genom digitala och tryckta magasin, utifrån konceptet ”Allt Om Gymnasielivet”. Vi erbjuder allt från traditionella kundtidningar där vi skapar magasin efter skolans önskemål, till olika nivåer av integrerade samarbeten där vi undervisar skolans elever i journalistik, layout, foto och redaktionellt arbete. Slutresultatet blir ett proffsigt magasin som antingen producerats i sin helhet av oss, eller i samverkan med skolans elever och lärare, som en del av elevernas utbildning.

Skolmagasin i samverkan med elever och lärare

Vid önskemål kan vi undervisa era elever och låta dem producera skolans eget magasin genom ett skarpt ”case”. Eleverna får lära sig hur man gör en tidning från början till slut, i såväl teori som praktik. Våra redaktörer och journalister besöker skolan och genomför workshops med eleverna. Som projektledare tillsätter vi en legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete och lång branscherfarenhet inom media. Vi bistår därefter med support och feedback till elever och lärare under hela projektets gång. Vid behov kan vi även bistå med kvalificerad hjälp att bedöma och betygsätta elevernas arbete, utifrån berörda kursers centrala innehåll och kunskapskrav. Projektet utmynnar i ett färdigt skolmagasin, i tryckt form likväl som digitalt. Magasinet används därefter till intern och extern marknadsföring, som komplement till kurskataloger och övrig marknadsföring. Samverkansprojektet är särskilt lämpligt för skolor som erbjuder Samhällsprogram med medieinriktning, Estetprogram med medieinriktning eller Handels- och administrationsprogrammet. Inom ramen för dessa program, kan projektet användas som metod för att arbeta med stora delar av ämnets centrala innehåll och inriktningskursernas kunskapskrav.

En halvtimme med oss kan spara en hel termins lektionsplanering

Vi skulle gärna vilja träffa er för att presentera idén närmare. Inför ett eventuellt möte tar vi kostnadsfritt fram förslag på hur ert magasin skulle kunna se ut. Vid intresse, tar vi fram olika prisförslag beroende på hur stort åtagande ni önskar. Vi ger även förslag på vilka kurser som kan kopplas till projektet, med tydlig specifikation av centralt innehåll och kunskapskrav.

Ge era elever något roligt att bita i till nästa termin och få ett proffsigt magasin att dela ut till blivande elever lagom till nästa öppna hus eller gymnasiemässa!

Kontakt:

Stefan Mattsson

stefan.mattsson@squarepublishing.se

Mobil: +46 (0)707 77 60 02